Course curriculum

 • 1

  Introduktion

 • 2

  Vem är jag idag?

  • Vem är jag idag

  • Vem är du och varför?

  • Lever du i harmoni?

  • Nulägesbeskrivning

  • Livsmatris

  • Utveckla din inre kompass

  • Självcoachande frågor

 • 3

  Mental styrka & stresshantering

  • Mental styrka och stresshantering

  • 10 saker du gillar hos dig själv

  • Bli självsnäll

  • Hur kan jag leva, vara och känna

  • Övning i medveten närvaro

  • Övningar – resa i tiden

 • 4

  Lär känna dina drivkrafter

  • Lär känna dina drivkrafter

  • Drivkrafter

  • Värderingar

  • Kompetenskartläggning

  • Självinsikt

 • 5

  Mod att förändras

  • Mod att förändras

  • Det här vill jag i framtiden

  • Mina utvecklingsbehov

  • Stärk din motivation

  • Fråga dig själv

 • 6

  Handlingsplanen

  • Personlig utvecklingsplan

  • Handlingsplanen

  • Frågeställningar

  • Prioriteringar under året

  • SMARTA mål

  • Uppföljning